logotyp
Login


Brestovská vyvieračka 13–15.05.2016

Brestovská vyvieračka: máj 2016, mapovali Ševeček, Schusterová

V orografickom celku Západných Tatier, neďaleko obce Zuberec v ponornom systéme Brestovej potápači Michal Ševeček a Zuzana Schusterová uskutočnili ďalšiu významnú víkendovú akciu s cieľom zmerať sifón (jeho polygón), staničenia a nakresliť predbežnú mapu. Prácu im komplikoval len celodenný dážď. Ponory realizovali pri teplote vody 5.1 °C. Na predchádzajúcej akcii 3.4.2016 spravili prípravu na zameranie polygónu natiahnutím pevnej šnúry z vyvieračky do jazierka v závrte.

 

Z Technického denníka Michala Ševečeka:

Piatok 13.5. 2016

Prvý ponor
Michal: 2x7L 250bar Easy Sidemount
Zus: 2x7L 250bar Sidemount
Čas zanorenia: 12:06
Trvanie ponoru: 68 min
Teplota Vody: 5.1 °C

Cieľom ponoru bolo zameranie polygónu. Použitá technika bola kompas Suunto SK-5, meracie pásmo a počítač Liquivision Xen na meranie hĺbky. Pásmom bola overená presnosť merania hĺbky od hladiny.

Meranie sa úspešne podarilo až po jazierko v závrte. Na šnúru sme umiestnili v miestach meracích bodov, ktoré neboli súčasne aj úväzom, popisné REM markery s číslom meracieho bodu. Zuzka vyniesla fľaše zo závrtu a ja som sa po linke vrátil späť do vyvieračky. Pocitovo bola pod vodou dosť zima, tak sme sa rozhodli že meranie staničenia rozdelíme medzi dva ponory.

Druhý ponor
Michal: 2x7L 150bar Easy Sidemount
Zus: 2x7L 150bar Sidemount
Čas zanorenia: 17:21
Trvanie ponoru: 33 min
Teplota Vody: 5.1 °C

Po obede sme išli do vody s plánom zmerať staničenie prvých 10 bodov polygónu a natiahnuť linku do sifónu, o ktorom ma informoval Miro Klaučo, ktorý sa tam už dávnejšie vynoril. Meranie bolo realizované pásmom a overenie správneho bodu sme robili dodatočnou informáciou zmerania hĺbky počítačom Liquivision Xen. Zo 6. bodu polygónu som natiahol malou cievkou linku do sifónu a preskúmal som polosuché priestory pukliny.

Pokračovali sme ďalej až po 11. bod polygónu. Stade sme sa vrátili von po smere toku do vyvieračky. Jeden dôležitý poznatok poznamenala Zus, že pri meraní staničenia sa človek začne viac obzerať po jaskyni a vidí veci, ktoré inak predtým nevidel.

Večer sme namerané údaje vložili do tabuľky a následne do programu OpensTopo pre zistenie správnosti merania a spresnenia predstavy aký charakter ma polygón.


Sobota 14.5.2016

Z dôvodu silného dažďa sme sa rozhodli odložiť ponor na poobedie, kedy podľa predpovede mal dážď ustať alebo sa aspoň zmierniť. Z okna sme videli na sútok Milotinky a Suchého Potoka. Milotinka bola silne zakalená, tiekla úplne hnedá voda a Suchý potok sa okolo 11. hodiny zakalil rovnako do hneda. Cez obed sme išli pozrieť vyvieračku. Stav vody bol zvýšený asi o 10cm a voda bola mierne zakalená do biela. Rozhodli sme sa že pôjdeme na ponor domerať ostávajúce staničenia a zamerať vyviazané odbočky.

Prvý ponor
Michal: 1x7L 150bar, 1x8L300bar Easy Sidemount
Zus: 1x7L 150bar, 1x7L 250bar Sidemount
Čas zanorenia: 16:25
Trvanie ponoru: 66 min
Teplota Vody: 5.1 °C

Po zanorení som overil zmenu hĺbky pri meraní, rozdiel bol 0,1m Potom sme išli hneď k 6. bodu Najprv sme zamerali Klaučov sifón. Spolu so Zus sme sa tam vynorili a zhodnotili ďalší prieskum. Potom sme pokračovali do bodu číslo 12, kde sme skončili predchádzajúci deň a pokračovali sme meraním staničenia až po ďalšiu vyviazanú odbočku v bode číslo 15. Tam sme zmerali staničenie a pokračovali sme meraním polygónu odbočky. Zus si pri tom všimla hladinu nad nami.

Po zameraní až po ukončenie linky sme sa vrátili a pokračovali v meraní staničení. Tam som z dôvodu úzkych priestorov meral sám. Medzi bodom 21 a 22. Zus označila cookiem na linke miesto, kde uvidela potencionálnu chodbu. Dostali sme sa až po jazierko v závrte, skade sme sa potom rovno vrátili do vyvieračky a ukončili ponor. Voda bola viditeľne zakalená na niektorých miestach ale menej. Hlavne v bodoch 19 a 22 som pozoroval silné čistenie nami rozvíreného sedimentu. Ako keby bolo prúdenie toku kolmo na smer polygónu. Toto miesto malo výrazne čistejšiu vodu než cestou naspäť, vo zvyšku jaskyne od bodu 16. Z dôvodu silnejšieho zakalenia a neustávajúceho dažďa sme už ďalší ponor v ten deň nerobili.


Nedeľa 15.5.2016

Prvý ponor
Michal: 1x8L 250bar, 1x8L300bar Easy Sidemount
Zus: 1x7L 150bar, 1x7L 250bar Sidemount
Čas zanorenia: 12:22
Trvanie ponoru: 37 min
Teplota Vody: 5.1 °C

V noci dážď ustal a tak sme hneď ráno išli na ponor dokončiť mapovanie videozáznamom, pre detailnejší nákres mapy. Zbalili sme linku z Klaučovho sifónu a natočili sme postupne celý priebeh jaskyne až po závrt. Vynoril som sa v pukline pri odbočke v bode číslo 15.2, tam kde si pri predchádzajúcom ponore Zus všimla vodnú hladinu nad nami. Puklina bola takmer bez výzdoby len na jednom mieste sintrový nátek bielej farby. Zus ešte overila priame prepojenie medzi bodmi 16 a 19. REM markery meracích bodov sme nechali na hlavnej linke pre uľahčenie práce pri ďalšom prieskume mapovania odbočiek, ktorý plánujeme na ďalšej akcii.

Zamerané (dĺžka, hĺbka): 86 m, 11 m 

Zapísal: Michal Ševeček, Speleo Bratislava

Polygón Brestovskej vyvieračky – zmerané 86 m, hĺbka 11 m © 2016 Michal Ševeček, Speleo Bratislava, OSJM Mapa sifónu Brestovskej vyvieračky – máj 2016 © 2016 Michal Ševeček, Speleo Bratislava, OSJM

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009 / 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign