Login


Teplica pri Tisovci 18.06.2016

20.07. 2016
Mapa jaskyne Teplica jún 2016 – M. Ševeček

Cieľom speleopotápačskej akcie skupiny vytvorenej okolo Jana Blaha, v jaskyni Teplica neďaleko obce Tisovec dňa 18.06.2016, v čase od 10. do 17. hodiny bol prieskum zatopených častí jaskyne, oboznámenie sa s priestormi. Zameranie zatopenej chodby medzi vodopádom a Žabím jazierkom (VI. a VII. sifón). Prieskum posledného dosiahnutého miesta v koncovom sifóne. Zúčastnili sa Ján Blaho (OSJM), Dušan Hutka (Speleoklub Tisovec), Miroslav Hecko (Speleoklub Tisovec), Michal Ševeček (Speleo BA), Zuzana Schusterová (OSJM), Lucia Strelková (Speleo BA), a Lukáš Ševeček. Mimo jaskyne pomáhal aj Peter Ferdinandy.

Jaskyniari spoločne dopravili výstroj pre dvoch potápačov v 10 jaskyniarskych vakoch do Dómu Petra Ošusta:
– 4x7 lit. fľaše 250 bar
– 2x8 lit.  fľaše 300 bar
– kompletná výstroj pre dvoch potápačov v sidemount konfigurácii a suchých oblekoch.


Prvý ponor
Realizoval Michal Ševeček spolu so Zuzanou Schusterovou, ktorá potápala s 2x7 lit. fľašami a Michal mal 2x8 lit. fľaše. Kvôli plánu a váhe si Michal so sebou zobral aj tretiu fľašu, umiestnenú vzadu na D krúžku. Ponor plánoval tak, že minú zásobu jednej 7 lit. fľaše pri mapovaní a na prieskum im ostane dvojica plných fliaš, Zuzka si bude musieť zameniť prázdnu za plnú fľašu.

Zanorili sa v jazierku nad vodopádom s cieľom spraviť dokumentačné video a preplávať do Žabieho jazierka, kde ich čakal podporný tím. Čas zanorenia bol o 13:05 a ponor trval 10 min s maximálnou hĺbkou 7 m a teplotou vody 8 °C. Kalenie vody bolo minimálne a tak im bolo pohodlnejšie preplávať naspäť do jazierka nad vodopádom a odtiaľ začať mapovanie. Cesta naspäť do jazierka nad vodopádom trvala 8 min. Zameriavací ponor začali v čase zanorenia o 13:43. Pri zameriavaní polygónu zvolili už overený postup, pri ktorom pásmom merajú úseky približne 5 m dlhé. Zuzka pláva s pásmom vpredu a určuje meracie body. Michal meria smer, hĺbku a následne zapisuje vzdialenosť. Merací ponor trval 33 min. Počet meracích bodov bol 23. Polygón napojili zo Žabieho jazierka na pevný merací bod číslo 93. Dĺžka nameraného polygónu bola: 113 m.

Priestory boli nádherné, s minimálnou kalivosťou, relatívne priestranné. Jazierka kde sa vynorili boli s minimálnou sintrovou výzdobou. Posledné jazierko pred žabou chodbou bolo skutočne veľké.

Vyviazané lano počas celej cesty bolo kontinuálne, väčšinou s miernym, na niektorých miestach väčším opotrebením.


Druhý ponor:

Po prvom ponore si dali chvíľku prestávku na jedlo a zohriatie sa. Zuzke vymenil Jano Blaho jednu fľašu za plnú, rovnakú 7 lit. fľašu. Michal mal dve plné 8 lit. fľaše z predchádzajúceho ponoru. Po prekonaní IX. sifónu vplávali do čistej vody a pokračovali po linke, ktorú Michal identifikoval ako kontinuálnu, smerujúcu do koncovej časti sifónu. Linka niesla známky opotrebenia a tak kontroloval jej pevnosť počas celého ponoru. Jednalo sa asi o 2 mm hrubú štandardnú speleo šnúru (bez merania, overenia). Umiestnili na ňu niekoľko šípiek pre lepšiu orientáciu. Do jednotlivých komínov boli vyviazané laná, ktoré neboli spojené s kontinuálnou linkou, po ktorej potápačská dvojica plávala. Cestou na koniec našli starú cievku s namotaným lanom. Postupne doplávali až na koniec. Hĺbkomer ukazoval 18 m. Tam Michal uviazal vlastnú linku a pokračoval asi 30 cm vysokou chodbou, ktorej dno bolo tvorené jemným štrkom až pieskom, strop masívom. Chodba mala horizontálny charakter, po prehrabaní sa na koniec vnikol do vymytého priestoru, odkiaľ sa mu podarilo po pravej strane vyplávať naspäť. Táto strana ani smerom hore nevykazovala náznaky pokračovania a tak zvolil prieskum ľavej časti. Tu bola viditeľná chodba lemovaná ostrými britmi. Bohužiaľ bez výrazného prúdenia vody. Po vplávaní do tejto pukliny mu Zuzka signalizovala koniec ponoru. Dosiahla dohodnutú zásobu vzduchu a tak Michal zbalil navijak s tým, že v prieskume sa bude pokračovať nabudúce. Cesta naspäť bola bez problémov. Voda bola celkom čistá. Na ceste späť Zuzka našla prilbu, ktorú spolu s  cievkou vyzdvihli a odovzdali Dušanovi Hutkovi. Ponor trval 47 min s maximálnou hĺbkou 22 m a teplotou vody 8 °C. Z ponoru bol vyhotovený videozáznam (Ševeček). Po ukončení ponoru sa zbalili a nasledoval únavný transport von z jaskyne.

Lukáš si pri odstrojovaní potápačov rozrazil obočie na skalnom výstupku, čo si vyžiadalo návštevu lekára (odvoz zabezpečil Peter Ferdinandy) a 3 štichy, bez trvalých následkov.

Michal Ševeček vypracoval TD a mapu z prieskumu.

Zapísal: Michal Ševeček
Zdroj: http://www.osjm.sk/OSJM/akcie/Teplica_Tisovec_speleopotapanie_18_06_2016.php

Nájdená prilba na konci záverečného sifónu v Teplici 18.06.2016.Nájdená prilba na konci záverečného sifónu v Teplici 18.06.2016.Situácia na konci sifónu v Teplici – jún 2016.© 2016 Michal Ševeček, Speleo Bratislava, OSJM Mapa vytvorená po akcii – Teplica 18.06.2016, kreslil Michal Ševeček© 2016 Michal Ševeček, Speleo Bratislava, OSJM Zuzana Schusterová pri prieskume v koncovom sifóne v jaskyni Teplica 18.06.2016.© 2016 Michal Ševeček, Speleo Bratislava, OSJM

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign