logotyp
Login


Valná hromada HDS CZ v Technickém muzeu Brno 29.04.2017

Členové HDS CZ v průběhu Valné hromady v Technickém muzeu Brno 29.04.2017

Prešiel ďalší štvrťrok a spolupráca s Technickým múzeom v Brne (TM Brno) nabrala reálnu podobu v podobe popisovania 3D predmetov zo zbierkového fondu Spoločnosti pre históriu potápania (HDS CZ) do databázy TM v Brne. Konečne nastalo obdobie, kedy po dlhoročnej snahe členov HDS CZ o bezpečné uloženie zbierkových predmetov z fondu histórie potápania v depozitároch múzea, môže povedať, že sa tak stalo. Obe strany síce ešte čaká veľké úsilie, ale všetko je zatiaľ na veľmi dobrej ceste smerujúcej k vzájomnej intenzívnej spolupráci. Dôkazom je aj uskutočnenie Valnej hromady (VH) HDS CZ v priestoroch prednáškovej sály TM Brno dňa 29.04.2017. Zamestnanci múzea vyšli maximálne v ústrety členom HDS CZ. V úvode VH ich privítal náměstek Technického múzea Brno – Ing. Ivo Štěpánek, ktorí účastníkom priblížil históriu múzea, činnosť, sekcie múzea, samozrejme, nevynechal ani výhľady do najbližšej budúcnosti. Taktiež im poprial veľa úspechov a vytrvalosti pri vytváraní aj rozširovaní zbierkového fondu s tým, že on sám verí v skorý termín prvej výstavy o histórii potápania v rámci Technického múzea Brno. O detailnejších podrobnostiach a spôsobe spolupráce informoval zamestnanec múzea Mgr. Pavel Holman. Po ukončení programu VH, počas ktorej členovia prebrali správy z akcií aj hospodárenia za predchádzajúce obdobie ako aj plány akcií vrátane hospodárenia pre najbližšie mesiace čakal účastníkov blok pozerania krátkych filmov i fotografií zo súkromných zbierok potápačov. Následne v poobedných hodinách mali členovia HDS CZ pripravenú možnosť zúčastniť sa exkurzie s výkladom po expozíciách v TM Brno. To bolo pochopiteľne veľmi príjemným spestrením už aj tak bohatého programu spomínanej VH. Skvelú náladu vytvorilo aj pripravené občerstvenie v podobe bohatých raňajok aj výborného obedu.   

Zapísal: M. Zverka

Členové HDS CZ v průběhu Valní hromady v Technickém muzeu Brno 29.04.2017 © 2017 Josef Jan Dvořáček, HDS CZNáměstek Technického múzea v Brne Ing. Ivo Štěpánek počas príhovoru členom HDS CZ. © 2017 Radek Skramoušský, HDS CZČlenové HDS CZ v přednáškovém sálu v Technickém muzeu Brno 29.04.2017 © 2017 Ivan Kratochvíl, HDS CZDetaily spolupráce a priebeh prác objasňuje Pavel Holman z TM Brno.  © 2017 Ivan Kratochvíl, HDS CZJ. Cedidla a O. Lukš v průběhu valní hromady v TM Brno 29.04.2017. © 2017 Radek Skramoušský, HDS CZPředseda O. Lukš (vľavo) odovzdáva pamätný list F. Binderovi.  © 2017 Radek Skramoušský, HDS CZPamätný list pre Z. Skružného in memoriam prevzala H. Skružná. © 2017 Radek Skramoušský, HDS CZČást členů výkonného výboru Společnosti pro historii potápění (HDS CZ). © 2017 Josef Jan Dvořáček, HDS CZZávodní motorky v expozicii TM Brno. © 2017 Ivan Kratochvíl, HDS CZJAWA v TM Brno. © 2017 Ivan Kratochvíl, HDS CZNajväčšia krása – parné stroje. © 2017 Ivan Kratochvíl, HDS CZ

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009 / 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign