Login


Demänovská, akce Pustá podruhé

Výstup po provazovém žebříku je krkolomný a vyžaduje jištění. Na foto Mahony.

10. února 2013 se opět zanořili naši potápěči do sifonů v Pustej, aby se pokusili najít hledaný propoj do Štefanovej jeskyně. Slovenští speleologové – bedliví ochránci Demänovských jeskyní, se již velmi dlouho pokouší propojit oba systémy v jeden obrovský celek. V současnosti mají Demänovské jeskyně, jejichž součástí je i Pustá, délku téměř 35 km(!) a pokud by se k nim podařilo připojit Štefanovu jeskyni, narostla by jejich délka na úctyhodných 50km! 

Minulý měsíc se naši borci pokusili prozkoumat a zmapovat 4 slibné sifony, které zůstávaly trochu otázkou. Nevede právě tudy nějaké hledané spojení? Následné zakreslení do celkové mapy ukázalo, že sifony skutečně jsou na pohled nejblíže ke Štefanovej, ale pořád je ještě dělí asi 100 metrů. A navíc postupně zahýbají o 180 stupňů zase zpátky. Demänovci se proto věnovali v mezidobí jinému možnému přístupu k sifonům a to tak, aby potápěči mohli navázat na předchozí průzkum a pokračovat až za sifony bez nutnosti zbytečného potápění v už vyřešených prostorách. Podařilo se ověřit, že minule objevená odbočka u 4. sifonu skutečně ústí do známé pukliny – Tesného kanálu. Připravili proto vše potřebné…

Sestup potápěčů je v tomto místě trochu krkolomný, komín je asi 5 metrů hluboký s přímým přístupem rovnou k hladině. Bylo nutné zavěsit nad propast provazový žebřík a jistící systém lan, který slouží i jako improvizovaný „jeřáb“. Potápěč je při sestupu a výstupu po vratkém žebříku jištěn na laně a zároveň mu pak můžou být spuštěny další potřebné propriety. Jednoduchý systém je velmi funkční a vhodně vybraný pro dané místo…

První potápěč okusil ledovou čtyřstupňovou vodu, aby zkonstatoval, že je potřeba odbočku ke 4. sifonu znova převázat, původní provizorní vyvázaní se utrhlo. Protože je práce v nulové viditelnosti dosti obtížná, k samotnému mapování dochází až po asi hodinovém „zdržení“. Promrzlý Mahony je po úspěšném znovunalezení a převázání vystřídán druhým borcem – Mírou, který ověří správnou cestu a připraví prostor pro mapování. Teprve pak se mohou oba současně vydat za 4. a 3. sifon, aby našli pokračování do neznáma.

Ukazuje se, že cesta po několika desítkách metrů bohužel končí. Není vyloučeno ještě pokračování jakýmsi stoupavým tunelem, ale prostory se jeví jako neperspektivní, velmi těsné a komplikované pro další postup. Nejspíš tak bude v tomto místě prozatím od dalších pokusů o propojení ustoupeno. Oba jeskynní systémy zůstávají odděleny jako výzva pro budoucí akce.


DrK

 


Hlášení od jednoho z obou potápěčů - Mahony píše:

„Po návratu z akce koncem ledna bylo okamžitě jasné, že je třeba pokračovat v průzkumu suchých částí za 3. sifonem přítoku do Pieskovej sieně. Akce plánovaná (a během týdne několikrát změněná) nakonec začala v neděli 10.2.2012 v 0:01h odjezdem pěti českých účastníků.

Asi hodinu před zahájením akce se nám telefonem ozývá Karol Kyška, že prý nepřijede, protože grcá. Divné, jindy to není důvod pro rušení akce. Současně radí, ať si vezmeme kus roxoru pro vyvázání ve 3. Sifonu. Podle plánu se scházíme se slovenskými kolegy a po rychlém nabalení materiálu do transporťáků mizíme do tepla jeskyně.

Ponor je tentokráte proveden ze studny v Tiesnom kanáli. Přístup k vodě je luxusně vystrojen lankovým žebříkem, nicméně, přesto se nepodaří do jezírka vstoupit bez zakalení. Zahajuji ponor s úkolem vyvázat šňůru na hodiny cca 1 m pod hladinou, kde by měla být šňůra od Karola z minulého měsíce. Šnůra je rychle nalezena, buben navázán a tak vyrážím do sifonu. Od Karola jsme dostali hlášku, že bude třeba udělat trochu pořádek ve vyvázání. Nicméně po chvíli se vracím, protože mi projíždí prsty volný konec Karolovy šňůry. Po zdlouhavém zbalení a vyřezání volné šňůry v nulové viditelnosti zkouším nalézt hlavní lajnu v sifonu s bubnem. I buben se zamotává, vše se začíná nějak zdržovat. Po dlouhém šmátrání se podaří najít, nicméně i tato šňůra je volná a tak po 45minutách jsem zmrzlý a neschopen dalšího vyvázání, pouze připojuju buben a vylézám z vody.

Chápeme proč Karol grcá, nyní určitě i škytá.

Nastupuje Míra, doplave k vyvázání, kde se zatím trochu v proudu odkalilo a vyvazuje vše, tak jak má být. Po 15 minutách se vrací pro mě a konečně spolu vyráží proplavat sifon. Po snadném proplavání se vynořujeme a konečně začínáme objevovat. Suché části směřují kýženým směrem na Štefanovku, ale jeskyně končí neprůleznou puklinou. Možné pokračování je kousek před koncem chodby v puklině, avšak nyní bez lana nemožné. Celkem se podařilo natáhnout asi 50m polygonu. Proplavání zpět již nic nekomplikuje a nezdržuje, chvilkami se dokonce kocháme v čistém odkaleném sifonu profilu 0,5 x2m.

Po vynoření balíme, transportujeme ven a vylézáme do pěkného zimního odpoledne. Závěr akce probíráme společně se slovenskými kolegy u guláše a plánujeme další akce.

Akce se účastnili domorodci: Jano Dzúr, Peter Holúbek a Jan Kokavec a náš tým: DrKozel, Mahony, Míra, Pepa a Jana Hájková jako suchý support."


Za Speleoaquanaut zapsal: DrKozel, Mahony

Zdroj: http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-demanovska-akce-pusta-podruhe-75-221

 

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 736 506 534, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign