Login


Skalistý potok 6.11.2013

Úvodní sifony vývěru jsou překrásné – Skalistý potok 6. 11. 2013

Zajímavá jednodenní akce na Skalistém potoce ve Slovenském krasu se zaměřila na pokus o prodloužení (prolongaci) doposud objevených částí ve čtvrtém sifonu horních partií jeskyně. Část týmu měla dále za úkol transport potápěčů a následně pořízení foto a video dokumentace systému.

Akce byla pojata způsobem „na otočku“ – v noci přejezd 700 km z Prahy na Skalistý potok, přes den akce a na večer návrat zpět do Prahy.

Dvojice potápěčů – Dan Hutňan a Martin Honeš, překonala známé pasáže – proplavala 3 sifony a zdolala ne úplně příjemné suché části mezi nimi. (Úzké štěrbiny, plazivky ani vylanění dvanáctimetrového podzemního vodopádu není pro oblečeného potápěče nijak milosrdným terénem; navíc i výstroj dostává zabrat). Následně se zanořili oba borci do zatím posledního známého – čtvrtého sifonu…

Objevili nově však pouze 15 metrů. V dalším postupu je pod vodou prozatím zastavila těžko překonatelná zúženina. Ani pokus o rádiové vysílání z dómu před sifonem se bohužel nezdařil a spojení se Zdeno Hochmutem, čekajícím na planině nad nimi nebylo navázáno… Hledání jiné cesty bude vyžadovat další akce i jinou radiovou techniku…

Mezitím se doprovodná čtveřice: Míla Dvořáček, Pavel Strnad, Marek Švejda a Pepa Kanta, která odtransportovala potápěče k prvnímu sifonu, vrací pro videovýbavu. Testuje možnosti nasvícení a filmování v bezesporu nejkrásnějších částech Skalistého potoka – obřím dómu zvaném „Sieň 92“. Dóm je šedesát metrů vysoký a zhruba uprostřed je přemostěn traverzem. Pod vyústěním traverzu se řítí do hlubin asi třicet metrů vysoký podzemní vodopád. Vskutku ďábelské místo…

Bohužel ani tady se nepodařilo příliš zazářit a to doslova, protože pro nasvícení tak gigantických prostor bude nutné zajistit ještě více všesměrových světel. Navíc – přesto, že byla použita speciální světla – bude potřeba do budoucna vyřešit větší odolnost techniky v náročných jeskynních podmínkách. 

Dvojice dalších potápěčů Tomáš Sládek a Petr Chmel se naopak vybavila fototechnikou a nezávisle na ostatních pořizuje pod vodou fotodokumentaci vývěru Skalistého potoka o několik set metrů severněji.

I když akce nepřála objevitelům a nově přibylo do mapy Skalistého potoka pouze 15 metrů, všichni účastníci se vrátili bohatší o důležité poznatky. Snad budeme říště úspěšnější…

Akce se zúčastnili:
Náčelník – Dan Hutňan, Mahony – Martin Honeš, Mejla – Míla Dvořáček, DrKozel – Pavel Strnad, Mára – Marek Švejda, Pepa – Josef Kanta, pan Chmel – Petr Chmel, Tom – Tomáš Sládek

Za Speleoaquanaut zapsal:  Pavel Strnad

Zdroj: http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-skalisty-potok-slovensko-6-11-2013-75-250

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 736 506 534, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign