Login


Úspešný speleopotápačský prieskum OSJM na Slovensku realizovaný 15.-17.10.2010

<br/>Úspešný speleopotápačský prieskum OSJM na Slovensku realizovaný 15.-17.10.2010

Členovia OS Jána Majku uskutočnili v dňoch 15.-17.10.2010 úspešný speleopotápačský prieskum v Gajdovej štôlni, zameraný na zistenie aktuálneho stavu prvého a druhého sifónu ako aj overenie vstupu do tretieho sifónu skúmanej lokality. Realizovaný prieskum sifónov ako aj ich stav sa podarilo vizuálne zdokumentovať pomocou videa. Odmenou kolektívnej práce potápačov Ľubomír Kurian, Zbyněk Valenta, Miroslav Zverka a členov tímu Ivan Dobry, Miroslav Vávra, podpory Aleša Turzáka, Kamila Budinského bolo nájdenie plutvy v prvom sifóne, ktorá ležala v oblasti hneď po zanorení v 1. sifóne na dne v sedimente. Komuže patrí? Na konci druhého sifónu potápači našli na hladine plávať dvakrát zabalené zápalky v igelitových vreckách. Ktože ich tam nechal? Tieto predmety vypovedajú o činnosti spelopotápačov v minulom období. Vstup do tretieho sifónu mal ideálny charakter, čo bolo dôležité zistenie po dlhoročnom odmlku potápania na tejto lokalite.

Za OSJM zapísal: Miroslav Zverka, 10/2010
Zdroj: www.osjm.sk

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 736 506 534, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign