Login


Valná hromada HDS CZ – Neratovice 25.11.2017

07.12. 2017
Členové HDS CZ – Neratovice, VH 25.11.2017

V termíne 25.11.2017 sa uskutočnila v Neratoviciach, Spoločenskom dome Valná hromada (VH) Spoločnosti pre históriu potápania (HDS CZ). Po skončení VH prebiehala príprava a následná výstava potápačských prilieb.

Počas VH Výkonný výbor (VV) spoločnosti v zložení předseda Oldřich Lukš, hospodář Jaroslav Klepal a 1. místopředseda Miroslav Zverka viedli sedenie členov. Predseda KK konštatoval, že na VH HDS CZ je prítomná nadpolovičná väčšina členov Spoločnosti a tá je teda uznášaniaschopná.

Predseda O. Lukš zhrnul prítomným členom akcie uskutočnené v roku 2017, 1. místopředseda priblížil priebeh brigád a činností v spolupráci s Technickým múzeom Brno. Uviedol aj pravdepodobný vývoj nevyhnutnej aktivity členov v tejto inštitúcii v nasledujúcom polroku. Pokračoval J. Klepal, ktorý oboznámil prísediacich členov s hospodárením za posledné obdobie od minulej VH ako aj celkovým stavom financií v spoločnosti ku koncu predchádzajúceho mesiaca. A taktiež plénu zhrnul výsledok z akcie Memoriál Jirka Trpíka – 3. ročník. Predseda Kontrolnej komisie (KK) František Binder predložil Valnému zhromaždeniu správu za posledné obdobie, kde komisia konštatovala uspokojivú činnosť Výkonného výboru pričom nemusela riešiť žiadne nedostatky, prípadne sťažnosti členov. Uznesenie VH prijalo navrhovanú upravenú zmenu (doplnenie) stanov (text je prílohou zápisnice z VH) a privítalo vo svojich radoch aj dvoch nových členov, ktorými sa stali Jan Kepič a Lubor Hubáček. Celkový počet členov dosiahol k 25.11.2017 číslo 52, čo je pochopiteľne pre činnosť Spoločnosti a jej ambície uspokojivý status, minimálne z pohľadu VV a je to zároveň aj najvyššie číslo členov od vzniku Spoločnosti.

Ďalším významným bodom bolo odovzdávanie Jubilejných listov k okrúhlemu výročiu narodenín. Listy od predsedu HDS CZ – O. Lukše dostali v sprievode gratulácií a potlesku prítomní členovia Milan Nachtigal, František Svoboda a do tretice Jan Matoušek. Následne prevzal slovo prvý jednateľ spoločnosti HDS CZ – Miroslav Netrefa, ktorý má na starosti prípravu 3. dielu publikácie Co všechno neodnesl čas. Obsahom bude história potápačských klubov predstavená v textovej časti a doplnená fotografickým materiálom v podobe autentických fotografií s popismi. Po rekapitulácii a následnej opätovnej výzve k spolupráci na tejto pripravovanej publikácii prevzal slovo O. Lukš, ktorý členom objasnil pôsobenie spoločnosti v nasledujúcom roku, predstavil pripravované akcie a aktivity HDS CZ. Medzi tie najvýznamnejšie patrí príprava osláv k 10. výročiu založenia a úspešnej činnosti Spoločnosti pre históriu potápania Česká republika (HDS CZ), na ktorej majú zásluhu všetci členovia spoločnosti, príprava nového rozšíreného katalógu potápačských prilieb v dvojjazyčnej mutácii (AJ a ČJ), aktívna účasť v Neustadte 2018, organizácia 4. ročníka memoriálu J. Trpíka na Bořenej hore a nepochybne aj brigády v spolupráci s TM Brno. Zaujímavá bola tiež informácia o návšteve prezidenta HDS RF Dr. Alexandra Sledkova v Prahe, ktorý prispel radou svojich publikácií do knižného fondu HDS CZ. Z tohto stretnutia vznikla aj zaujímavá ponuka návštevy Peterburgu s možnosťou zhliadnutia tamojších zbierok historickej potápačskej techniky.

Po skončení VH nasledovalo spoločné fotografovanie sa účastníkov, obed a očakávaná príprava vystavovaných exponátov potápačských prilieb a doplnkov pre návštevníkov.

Miroslav Zverka
1. místopředseda HDS CZ

Foto: © 2017 HDS CZ – Václav Kučera, Radek Skramoušský, Miroslav Zverka

Historické potápěčské přilby – Neratovice 25.11.2017©  2017 Václav Kučera, HDS CZValná hromada HDS CZ Neratovice 25.11.2017©  2017 Václav Kučera, HDS CZValná hromada HDS CZ Neratovice 25.11.2017©  2017 Václav Kučera, HDS CZValná hromada HDS CZ Neratovice 25.11.2017©  2017 Radek Skramoušský, HDS CZOdovzdávanie Pamätného listu jubilantovi – Milan Nachtigal. Vľavo predseda HDS CZ Oldřich Lukš, hlavný organizátor výstavy a prehliadky potápačských prilieb v Neratoviciach 25.11.2017.©  2017 Radek Skramoušský, HDS CZČlenové HDS CZ – Valná hromada Neratovice 25.11.2017©  2017 Miroslav Zverka, HDS CZOběd VH Neratovice 25.11.2017©  2017 Miroslav Zverka, HDS CZPríprava k výstave. Jednotlivé prilby mali svoje evidenčné čísla. ©  2017 Miroslav Zverka, HDS CZ

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 608 100 016, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign