Zraz speleopotápačov – Tisovec - 2 (23)

o jeden zpět

Príspevok o činnosti dvojice potápačov Michal Ševeček a Zuzana Schusterová v Brestovskej vyvieračke. Prezentuje Z. Schusterová.   © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ

Príspevok o činnosti dvojice potápačov Michal Ševeček a Zuzana Schusterová v Brestovskej vyvieračke. Prezentuje Z. Schusterová.


© 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ
www.hdsczech.cz