Teplica Tisovec 6.8.2016 - 12 (15)

o jeden zpět

Drevenú špúlku so silónom vytiahol zo sifónu Michal Ševeček dňa 6.8.2016. Ležala v sifóne medzi Jazierkom nad vodopádom a Žabou chodbou, položená pri pevnom, vŕtanom meracom bode.  © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Drevenú špúlku so silónom vytiahol zo sifónu Michal Ševeček dňa 6.8.2016. Ležala v sifóne medzi Jazierkom nad vodopádom a Žabou chodbou, položená pri pevnom, vŕtanom meracom bode.


© 2016 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk
www.hdsczech.cz