Jazerná 9.–11.9.2016 - 2 (8)

o jeden zpět

Obr. 2 Porovnanie 4 kontinuálnych periód v dvoch rôznych časových úsekoch (posledný graf). Porovnanie všetkých troch meračov hĺbky v rovnakom časovom úseku (2. graf zhora). V grafoch je zobrazená trendová lineárna čiara. © 2016 M. Zverka, OSJM

Obr. 2 Porovnanie 4 kontinuálnych periód v dvoch rôznych časových úsekoch (posledný graf). Porovnanie všetkých troch meračov hĺbky v rovnakom časovom úseku (2. graf zhora). V grafoch je zobrazená trendová lineárna čiara.


© 2016 M. Zverka, OSJM
www.hdsczech.cz