Jazerná 9.–11.9.2016 - 6 (8)

o jeden zpět

Obr. 6. Michal Ševeček asistuje Jánovi Blahovi a spoločne bojujú so všade prítomným blatom. © 2016 M. Zverka, OSJM

Obr. 6. Michal Ševeček asistuje Jánovi Blahovi a spoločne bojujú so všade prítomným blatom.


© 2016 M. Zverka, OSJM
www.hdsczech.cz