Bobačka 16–17.04.2016 - 7 (7)

o jeden zpět

Puklina odkiaľ prúdi voda na konci posledného sifónu. V strede dole prst ako mierka. Jaskyňa Bobačka 17.04.2016. © 2016 Michal Ševeček, Speleo Bratislava, OSJM

Puklina odkiaľ prúdi voda na konci posledného sifónu. V strede dole prst ako mierka. Jaskyňa Bobačka 17.04.2016.


© 2016 Michal Ševeček, Speleo Bratislava, OSJM
www.hdsczech.cz