ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV

V. ročník Zrazu speleopotápačov v Tisovci 14.–16.10.2016

21.10. 2016
V. ročník Zrazu spelopotápačov v Tisovci 14.–16.10.2016 Prešiel ďalší rok, počas ktorého pretieklo veľa vody v slovenských jaskyniach. V Tisovci, v termíne 14.–16.10.2016 sa uskutočnil už V. ročník Zrazu speleopotápačov a priaznivcom jaskýň, ktorého sa zúčastnilo viac návštevníkov ako v minulom roku, tentoraz to bolo cez 60 jaskyniarov, potápačov a záujemcov. Oficiálne otvorenie podujatia prebehlo v sobotu po 10.-tej hodine príhovorom Dušana Hutku ...
Více informací

Zraz speleopotápačov – Tisovec

Účastníci Zrazu speleopotápačov v Tisovci 15.10.2016 © 2016 Speleoklub Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej Príspevok o činnosti dvojice potápačov Michal Ševeček a Zuzana Schusterová v Brestovskej vyvieračke. Prezentuje Z. Schusterová.  © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Prísediaci počas prednášok na V. ročníku Zrazu speleopotápačov v Tisovci.  © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Prezentácia zatiaľ koncových zatopených sifónov v jaskyni Teplica pri Tisovci. Prezentoval Michal Ševeček. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Michal Ševeček počas premietania filmu zo sifónov jaskyne Teplica prezentuje mapu, pre ktorú získal námery počas potápania so Z. Schusterovou v júny a júly 2016. © 2016 Roman Dvořák Ján Blaho počas prednášky o pôsobení jeho skupiny v Jazernej jaskyni. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Ďalšia časť výstavnej sály s fotografiami od speleopotápačov. Na paneloch je foto-dokumentácia z histórie jaskyne Teplica. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Časť výstavnej sály s mapou jaskyne Teplica od Michala Ševečeka. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Zbigniew Nišponský rozdáva účastníkom Zrazu spelopotápačov jabĺčka z daru od Speleoklubu Tisovec. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Gratulácia oslávencovi Zbigniewovi Nišponskému. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Diskusia o Jazernej jaskyni s Tiborom Sasvárim (vpravo). © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Diskusa o Jazernej jaskyni. © 2016 Speleoklub Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej Zľava zadný rad: Z. Valenta, A. Turzák, M. Zverka, G. Závodský, R. Dvořák, P. Ferdinandy, <br />vpredu: V. Manica, J. Blaho s Broňou, M. Ševeček, Z. Schusterová, Z. Nišponský, T. Sasvári. © 2016 Speleoklub Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci 2016 – V. ročník © 2016 Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov Tisovec 2015 © 2015 Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci, 2014 © 2014 Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci, 2014 © 2014 Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci, 2014 © 2014 Speleoklub Tisovec Potápači v roku 1966  vľavo Peter Schír, vpravo Zbyhnev Nišponský – k Zrazu speleopoápačov v Tisovci II. ročník, 2013 © 2013 Speleoklub Tisovec, www.speleoklubtisovec.sk Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci II. ročník © 2013 Speleoklub Tisovec Výstava historických dokumentov počas II. ročníka zrazu Speleopotápačov.© 2013 Speleoklub Tisovec, www.speleoklubtisovec.sk Účastníci zrazu II. ročníka speleopotápačov v Tisovci 11.–13.10. 2013© 2013 Speleoklub Tisovec, www.speleoklubtisovec.sk Pozvánka na II. ročník Zrazu speleopoápačov v Tisovci, 2013 © 2013 Speleoklub Tisovec, Dušan Hutka


Zraz speleopotápačov 2016 – V. ročník

03.10. 2016
Zraz speleopotápačov 2016 – V. ročníkSpeleoklub Tisovec

na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí,
organizuje v dňoch 14. – 16. októbra 2016
ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – V. ročník
v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Podujatie je určené nie len pre speleopotápačov, ale aj pre širokú verejnosť – srdečne pozývame !
T e š í m e   s a   n a  V a š u   ú č a s ť !

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka, organizátor


Program:
14. 10. 2016 - piatok:
– Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.
15. 10. 2016 - sobota:
– 9.00: Stretnutie účastníkov - spoločenská sála v MsKS v Tisovci
– 10.00 – 14.00: Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej
planiny.
– 15.00: Slávnostné otvorenie: V. ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV v MsKS v Tisovci.
Otvorenie výstavy v hudobnom salóniku MsKS.
– 15.30 – 18.00: Premietanie odborných filmov, prednášky, diskusia.
– 18.00 – 24.00: Zábava – hrá hudobná skupina Klasik, voľný program.
16.10. 2016 - nedeľa:
– 9.00: Prehliadka Bobačky a Novej Michňovej, najväčších jaskýň Muránskej planiny.
– 14.00: Ukončenie V. ZRAZU SPELEOPOTÁPAČOV, odchod účastníkov.

Sprievodné akcie v MsKS:
– Predaj jaskyniarskych pomôcok , vybavenia, literatúry a suvenírov.
– Výstava máp a dokumentov.
– Výstava jaskyniarskych fotografií.
– Varenie jaskyniarskeho guľáša.
– Občerstvenie zabezpečuje aj Únia žien Slovenska ZO Tisovec.

Účasť a požiadavky na ubytovanie je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese:
hutkatisovec@gmail.com Tel. kontakt: mobil + 421 908 914 017
Pre registrovaných účastníkov je zabezpečený guľáš z diviny, pivo a ďalšie občerstvenie.

Poznámka:
Jaskyniarska skupina disponuje len s neúplným zoznamom adries potápačov. V prípade známosti a kontaktu s ostatnými potápačmi, ktorí sa podieľali na objavoch v zatopených jaskyniach Muránskej planiny, informujte ich, prosím, o plánovanom podujatí.
Privítame Vaše ukážky dokumentov, záznamov a fotografií z potápania v jaskyniach, zároveň, na podujatí je možná aj prezentácia vlastných DVD filmov s potápačskou témou. V prípade záujmu prezentovať vlastný príspevok, odbornú prednášku v programe, informujte nás o jej téme v dostatočnom predstihu.

Pozvánka zraz Spelopotápačov 2016

Pozvánka zraz Spelopotápačov 2016Pozvánka zraz Spelopotápačov 2016


Zraz speleopotápačov 2015 – IV. ročník

Zraz speleopotápačov 2015 Tisovec – 4. ročník Speleoklub Tisovec
na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí,
organizoval v dňoch 9. – 11. októbra 2015 ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV. ročník
v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Program: 9. 10. 2015 - piatok:
Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.

10. 10. 2015 - sobota:
9.00: Stretnutie účastníkov - spoločenská sála v MsKS v Tisovci
10.00 – 14.00: Exkurzie do vybratých ...
Více informací


Zraz speleopotápačov 2014 – III. ročník

Zraz speleopotápačov 2014 – III. ročník – účastníci Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáhali skúmať a objavovať zatopené jaskyne Muránskej planiny, organizoval v dňoch 10. – 12. októbra 2014 Zraz speleopotápačov – III. ročník v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.
Program:
10. 10. 2014 – piatok:
Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.

11. 10. 2014 – sobota:
• 9.00: Stretnutie účastníkov - spoločenská sála v MsKS v Tisovci
Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej ...
Více informací


Zraz speleopotápačov 2013 v Tisovci – II. ročník

Zraz speleopotápačov 11.–13.10.2013 v Tisovci – II. ročník– II. ročník – Zraz speleopotápačov 2013 v Tisovci

Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáhali skúmať a objavovať zatopené jaskyne Muránskej planiny organizoval v dňoch 11. - 13. októbra 2013 Zraz speleopotápačov – II. ročník v Tisovci.

Súčasť programu tvorila aj výstava fotografií, máp a historickej potápačskej výstroje, ktorú poskytol potápač a zberateľ Peter Ferdinandy z Revúcej. Pre speleopotápačov sa organizovali exkurzie do jaskýň, ktoré boli v minulosti objavené, práve, vďaka nim. Po absolvovaní exkurzií čakalo na zúčastnených v Mestskom kultúrnom stredisku pohostenie s chutným guľášom a pivom. V popoludňajších hodinách boli pre pozvaných, ako aj pre širokú verejnosť, premietané filmy. Filmy, odborné prednášky a jednotlivé prezentácie sa zamerali najmä na problémy objavovania a prekonávania zatopených priestorov v jaskyniach. V rámci programu sa prezentovala kniha Ing. Jozefa Jana Dvořáčka: „Historie potápění v Českých zemích a na Slovensku," kde autor na takmer 700 stranách chronologicky popisuje históriu potápania. V premietaní a prednáškach sa pokračovalo do neskorých večerných hodín.

Druhý ročník Zrazu speleopotápačov bol ukončený v nedeľu, v popoludňajších hodinách, exkurziou v najväčšej jaskyni Muránskej planiny Bobačky.
Ing. Dušan Hutka
Zdroj: www.sss.sk


Zraz speleopotápačov 2012 v Tisovci – I. ročník

Niektorí účastníci Zrazu spelopotápačov – I. ročníka v tunely Dielik 2011– I. ročník – Zraz speleopotápačov 2012 v Tisovci
Potápanie v železničnom tuneli – KUBI
Společnost pro historii potápění Česká republika / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Na Košince 2423/3a, 180 00 Praha 8, Czech Republic
Mobile: +420 736 506 534, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz
Login

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign