logotyp
Login


Zraz speleopotápačov 2015 – IV. ročník

Zraz speleopotápačov 2015 Tisovec – 4. ročníkSpeleoklub Tisovec
na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí,
organizoval v dňoch 9. – 11. októbra 2015 ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV. ročník
v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Program: 9. 10. 2015 - piatok:
Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.

10. 10. 2015 - sobota:
9.00: Stretnutie účastníkov - spoločenská sála v MsKS v Tisovci
10.00 – 14.00: Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej planiny.
15.00: Slávnostné otvorenie: IV. ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV v MsKS v Tisovci. Otvorenie výstavy v hudobnom salóniku MsKS.
15.30 – 18.00: Premietanie odborných filmov, prednášky, diskusia.
18.00 – 24.00: Zábava – hrá hudobná skupina Klasik, voľný program.

11.10. 2015 - nedeľa:
9.00: Prehliadka Bobačky a Novej Michňovej, najväčších jaskýň Muránskej planiny.
14.00: Ukončenie IV. ZRAZU SPELEOPOTÁPAČOV, odchod účastníkov.


Sprievodné akcie v MsKS:
Predaj jaskyniarskych pomôcok, vybavenia, literatúry a suvenírov.
Výstava najlepších jaskynných fotografií zo Slovenska a zahraničia
Výstava fotografií a dokumentov venovaná 40. výročiu tragickej smrti Petra Ošusta.
Výstava fotografií a dokumentov venovaná 45. výročiu vzniku potápačskej skupine Aquaspael.
Varenie jaskyniarskeho guľáša.
Počas stretnutia je k dispozícii bufet s občerstvením.
S občerstvením na stretnutí sa prezentuje aj Únia žien Slovenska ZO Tisovec. Účasť a požiadavky na ubytovanie je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese: hutkatisovec@gmail.com Tel. kontakt: mobil + 421 908 914 017

Pre registrovaných účastníkov je zabezpečený guľáš z diviny, pivo a ďalšie občerstvenie. Poznámka: Jaskyniarska skupina disponuje len s neúplným zoznamom adries potápačov. V prípade známosti a kontaktu s ostatnými potápačmi, ktorí sa podieľali na objavoch v zatopených jaskyniach Muránskej planiny, informujte ich, prosím, o plánovanom podujatí. Privítame Vaše ukážky dokumentov, záznamov a fotografií z potápania v jaskyniach, zároveň, na podujatí je možná aj prezentácia vlastných DVD filmov s potápačskou témou. V prípade záujmu prezentovať vlastný príspevok, odbornú prednášku v programe, informujte nás o jej téme v dostatočnom predstihu.

Doplnok k pozvánke: Od 15.00: Program, zábava - určené aj pre širokú verejnosť - srdečne pozývame !

T e š í m e s a   n a   V a š u   ú č a s ť !

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka, organizátor

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009 / 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign