logotyp
Login

ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV


Zraz speleopotápačov 2020 v Tisovci

12.11. 2020
V termíne 9.–11.10. 2020 Speleoklub Tisovec organizoval na jaskyniarskej chate v Suchých doloch už 9. ročník stretnutia s názvom Zraz Speleopotápačov v Tisovci 2020, ktorý má osloviť a zaujať záujemcov o speleopotápanie, ale aj o jaskyne a prírodu na Slovensku.V komplikovanej dobe ovplyvnenou pandémiou sa v roku 2020 uskutočnilo len malé stretnutie. Budúci rok 2021 nás čaká jubilejný 10. ročník, ...


Zraz speleopotápačov VIII. ročník

01.01. 1970
Zraz speleopotápačov VIII. ročník 12. októbra 2019 POZVÁNKA

Speleoklub Tisovec organizuje 12. októbra 2019
Zraz speleopotápačov VIII. ročník.
Stretnutie pozvaných účastníkov sa uskutoční
na jaskyniarskej základni v lokalite Suché doly – Teplica. 


Zraz speleopotápačov v Tisovci 12.-13.10.2019

POZVÁNKA
Speleoklub Tisovec organizuje 12. októbra 2019
Zraz speleopotápačov VIII. ročník.
Stretnutie pozvaných účastníkov sa uskutoční
na jaskyniarskej základni v lokalite ...


Zraz speleopotápačov v Tisovci 13.–15.10.2017 – VI. ročník

20.12. 2017
Účastníci Zrazu speleopotápačov v Tisovci 14.10.2017 © 2017 Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej Po roku sa v Tisovci opäť uskutočnil ďalší ročník Zrazu speleopotápačov a priaznivcov jaskyniarstva. Spoločenské podujatie určené ako pre jaskyniarov, potápačov aj širokú verejnosť prebehlo v termíne 13.–15.10.2017, počas babieho leta, ktoré hoci neuveriteľne, ale opäť znovu prialo organizátorom aj účastníkom. Už VI. ročník zrazu prebiehal v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci. Príjemné ...

VI. Zraz spelopotápačov

Účastníci VI. Zrazu speleopotápačov Tisovec 14.10.2017 © 2017 Speleoklub Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej Výstava vodotesných hodiniek Počas výstavy Petra Ferdinandyho si mohli účastníci vypočuť aj bohatý výklad k histórii vývoja potápačských vodotesných hodiniek. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPrehliadka vystavovaných hodiniek Na návštevníkov výstavy čakalo veľa zaujímavých exponátov. Zľava: Peter Ferdinandy, Miroslav Zverka, Dušan Hutka. © 2017 Roman DvořákZ vystavovaných exponátov vodotesných hodiniek počas VI. ročníka Zrazu Spelopotápačov v Tisovci 14.10.2017. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPrehliadka kníh Na recepcii prebiehal predaj potápačskej, jaskyniarskej a inej literatúry spojenej s týmito problematikami. Peter Ferdinandy práve objavil skvost medzi vystavovanými knihami z antikvariátov. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZDebata nad knihami Peter sa pýta Lukáša Vlčeka (úplne vpravo), kde objavujú tie výborné knihy. Uprostred Roman Dvořák pri výbere správneho žánru. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZRecepcia – Zraz speleopotápačov VI. ročník Tisovec Výdaj vstupeniek a lístkov, predaj literatúry a prezentačných predmetov. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPríhovor k otvoreniu Zrazu Otvorenie VI. ročníka Zrazu Speleopotápačov v Tisovci dňa 14.10.2017. Návštevníkom sa prihovára predseda Speleoklubu Tisovec Ivan Kubíni (vľavo) a vedľa neho Dušan Hutka. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPrezentácia Prednáša Lukáš Vlček (Speleoklub Tisovec) – počas prvého príspevku. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZVodotesné hodinky Z príspevku Petra Ferdinandyho o vývoji potápačských vodotesných hodiniek. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPočas prednášok Obecenstvo v sále sa voľne obmieňalo počas prednášok a hlavného programu. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPríspevok o Jazernej jaskyni Prednáša Tibor Sasvári o predpokladanom štruktúrno-tektonickom vývoji v oblasti periodickej vyvieračky.<br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZVyvieračka v Borinskom krase Ján Blaho prezentuje činnosť jaskyniarov a nové objavy vo vyvieračke v Borinskom krase – Riečnej jaskyni. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZ Nové objavy v Teplici Príspevok o nových objavoch v jaskyni Teplica pri Tisovci – práve zobrazená vpravo dole pripájajúca sa nová časť v pamäťovom náčrte od Michala Ševečeka, s pokračovaním vľavo hore k novým suchým častiam. © 2017 Miroslav Zverka, HDS CZ


Pozvánka: Zraz speleopotápačov Tisovec 13.–15.10.2017 (VI. ročník)

26.09. 2017
Zraz speleopotápačov Tisovec 13.–15.10.2017 (VI. ročník) Speleoklub Tisovec

na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať
a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí,
organizuje v dňoch 13. – 15. októbra 2017
ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV VI. ročník
v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Zdroj: ...


V. ročník Zrazu speleopotápačov v Tisovci 14.–16.10.2016

21.10. 2016
V. ročník Zrazu spelopotápačov v Tisovci 14.–16.10.2016 Prešiel ďalší rok, počas ktorého pretieklo veľa vody v slovenských jaskyniach. V Tisovci, v termíne 14.–16.10.2016 sa uskutočnil už V. ročník Zrazu speleopotápačov a priaznivcom jaskýň, ktorého sa zúčastnilo viac návštevníkov ako v minulom roku, tentoraz to bolo cez 60 jaskyniarov, potápačov a záujemcov. Oficiálne otvorenie podujatia prebehlo v sobotu po 10.-tej hodine príhovorom Dušana Hutku a Ivana Kubíniho v Dome kultúry v Tisovci. ...


Zraz speleopotápačov – Tisovec

Účastníci Zrazu speleopotápačov v Tisovci 15.10.2016 © 2016 Speleoklub Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej Príspevok o činnosti dvojice potápačov Michal Ševeček a Zuzana Schusterová v Brestovskej vyvieračke. Prezentuje Z. Schusterová.  © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Prísediaci počas prednášok na V. ročníku Zrazu speleopotápačov v Tisovci.  © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Prezentácia zatiaľ koncových zatopených sifónov v jaskyni Teplica pri Tisovci. Prezentoval Michal Ševeček. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Michal Ševeček počas premietania filmu zo sifónov jaskyne Teplica prezentuje mapu, pre ktorú získal námery počas potápania so Z. Schusterovou v júny a júly 2016. © 2016 Roman Dvořák Ján Blaho počas prednášky o pôsobení jeho skupiny v Jazernej jaskyni. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Ďalšia časť výstavnej sály s fotografiami od speleopotápačov. Na paneloch je foto-dokumentácia z histórie jaskyne Teplica. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Časť výstavnej sály s mapou jaskyne Teplica od Michala Ševečeka. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Zbigniew Nišponský rozdáva účastníkom Zrazu spelopotápačov jabĺčka z daru od Speleoklubu Tisovec. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Gratulácia oslávencovi Zbigniewovi Nišponskému. © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Diskusia o Jazernej jaskyni s Tiborom Sasvárim (vpravo). © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, HDS CZ Diskusa o Jazernej jaskyni. © 2016 Speleoklub Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej Zľava zadný rad: Z. Valenta, A. Turzák, M. Zverka, G. Závodský, R. Dvořák, P. Ferdinandy, <br />vpredu: V. Manica, J. Blaho s Broňou, M. Ševeček, Z. Schusterová, Z. Nišponský, T. Sasvári. © 2016 Speleoklub Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci 2016 – V. ročník © 2016 Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov Tisovec 2015 © 2015 Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci, 2014 © 2014 Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci, 2014 © 2014 Speleoklub Tisovec Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci, 2014 © 2014 Speleoklub Tisovec Potápači v roku 1966 vľavo Peter Schír, vpravo Zbyhnev Nišponský – k Zrazu speleopoápačov v Tisovci II. ročník, 2013 © 2013 Speleoklub Tisovec, www.speleoklubtisovec.sk Pozvánka na Zraz speleopoápačov v Tisovci II. ročník © 2013 Speleoklub Tisovec Výstava historických dokumentov počas II. ročníka zrazu Speleopotápačov. © 2013 Speleoklub Tisovec, www.speleoklubtisovec.sk Účastníci zrazu II. ročníka speleopotápačov v Tisovci 11.–13.10. 2013 © 2013 Speleoklub Tisovec, www.speleoklubtisovec.sk Pozvánka na II. ročník Zrazu speleopoápačov v Tisovci, 2013 © 2013 Speleoklub Tisovec, Dušan Hutka


Zraz speleopotápačov 2016 – V. ročník

03.10. 2016
Zraz speleopotápačov 2016 – V. ročníkSpeleoklub Tisovec

na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí,
organizuje v dňoch 14. – 16. októbra 2016
ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – V. ročník
v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Podujatie je určené nie len pre speleopotápačov, ale aj pre širokú verejnosť – srdečne pozývame !
T e š í m e   s a   n a  V a š u   ú č a s ť !

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka, organizátor


Program:
14. 10. 2016 - piatok:
– Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.
15. 10. 2016 - sobota:
– 9.00: Stretnutie účastníkov - spoločenská sála v MsKS v Tisovci
– 10.00 – 14.00: Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej
planiny.
– 15.00: Slávnostné otvorenie: V. ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV v MsKS v Tisovci.
Otvorenie výstavy v hudobnom salóniku MsKS.
– 15.30 – 18.00: Premietanie odborných filmov, prednášky, diskusia.
– 18.00 – 24.00: Zábava – hrá hudobná skupina Klasik, voľný program.
16.10. 2016 - nedeľa:
– 9.00: Prehliadka Bobačky a Novej Michňovej, najväčších jaskýň Muránskej planiny.
– 14.00: Ukončenie V. ZRAZU SPELEOPOTÁPAČOV, odchod účastníkov.

Sprievodné akcie v MsKS:
– Predaj jaskyniarskych pomôcok , vybavenia, literatúry a suvenírov.
– Výstava máp a dokumentov.
– Výstava jaskyniarskych fotografií.
– Varenie jaskyniarskeho guľáša.
– Občerstvenie zabezpečuje aj Únia žien Slovenska ZO Tisovec.

Účasť a požiadavky na ubytovanie je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese:
hutkatisovec@gmail.com Tel. kontakt: mobil + 421 908 914 017
Pre registrovaných účastníkov je zabezpečený guľáš z diviny, pivo a ďalšie občerstvenie.

Poznámka:
Jaskyniarska skupina disponuje len s neúplným zoznamom adries potápačov. V prípade známosti a kontaktu s ostatnými potápačmi, ktorí sa podieľali na objavoch v zatopených jaskyniach Muránskej planiny, informujte ich, prosím, o plánovanom podujatí.
Privítame Vaše ukážky dokumentov, záznamov a fotografií z potápania v jaskyniach, zároveň, na podujatí je možná aj prezentácia vlastných DVD filmov s potápačskou témou. V prípade záujmu prezentovať vlastný príspevok, odbornú prednášku v programe, informujte nás o jej téme v dostatočnom predstihu.

Pozvánka zraz Spelopotápačov 2016

Pozvánka zraz Spelopotápačov 2016Pozvánka zraz Spelopotápačov 2016


Zraz speleopotápačov 2015 – IV. ročník

Zraz speleopotápačov 2015 Tisovec – 4. ročník Speleoklub Tisovec
na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí,
organizoval v dňoch 9. – 11. októbra 2015 ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV – IV. ročník
v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Program: 9. 10. 2015 - piatok:
Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.

10. 10. 2015 - sobota:
9.00: Stretnutie účastníkov - spoločenská sála v MsKS v Tisovci
10.00 – 14.00: Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej planiny. ...


Zraz speleopotápačov 2014 – III. ročník

Zraz speleopotápačov 2014 – III. ročník – účastníci Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáhali skúmať a objavovať zatopené jaskyne Muránskej planiny, organizoval v dňoch 10. – 12. októbra 2014 Zraz speleopotápačov – III. ročník v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.
Program:
10. 10. 2014 – piatok:
Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie.

11. 10. 2014 – sobota:
• 9.00: Stretnutie účastníkov - spoločenská sála v MsKS v Tisovci
Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej planiny.
• 14.00 – 15.00: Slávnostné otvorenie- ...


Zraz speleopotápačov 2013 v Tisovci – II. ročník

Zraz speleopotápačov 11.–13.10.2013 v Tisovci – II. ročník– II. ročník – Zraz speleopotápačov 2013 v Tisovci

Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáhali skúmať a objavovať zatopené jaskyne Muránskej planiny organizoval v dňoch 11. - 13. októbra 2013 Zraz speleopotápačov – II. ročník v Tisovci.

Súčasť programu tvorila aj výstava fotografií, máp a historickej potápačskej výstroje, ktorú poskytol potápač a zberateľ Peter Ferdinandy z Revúcej. Pre speleopotápačov sa organizovali exkurzie do jaskýň, ktoré boli v minulosti objavené, práve, vďaka nim. Po absolvovaní exkurzií čakalo na zúčastnených v Mestskom kultúrnom stredisku pohostenie s chutným guľášom a pivom. V popoludňajších hodinách boli pre pozvaných, ako aj pre širokú verejnosť, premietané filmy. Filmy, odborné prednášky a jednotlivé prezentácie sa zamerali najmä na problémy objavovania a prekonávania zatopených priestorov v jaskyniach. V rámci programu sa prezentovala kniha Ing. Jozefa Jana Dvořáčka: „Historie potápění v Českých zemích a na Slovensku," kde autor na takmer 700 stranách chronologicky popisuje históriu potápania. V premietaní a prednáškach sa pokračovalo do neskorých večerných hodín.

Druhý ročník Zrazu speleopotápačov bol ukončený v nedeľu, v popoludňajších hodinách, exkurziou v najväčšej jaskyni Muránskej planiny Bobačky.
Ing. Dušan Hutka
Zdroj: www.sss.sk


Zraz speleopotápačov 2012 v Tisovci – I. ročník

Niektorí účastníci Zrazu spelopotápačov – I. ročníka v tunely Dielik 2011– I. ročník – Zraz speleopotápačov 2012 v Tisovci
Potápanie v železničnom tuneli – KUBI
Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009 / 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign