logotyp
Login


Zraz speleopotápačov v Tisovci 13.–15.10.2017 – VI. ročník

20.12. 2017
Účastníci Zrazu speleopotápačov v Tisovci 14.10.2017 © 2017 Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej

Po roku sa v Tisovci opäť uskutočnil ďalší ročník Zrazu speleopotápačov a priaznivcov jaskyniarstva. Spoločenské podujatie určené ako pre jaskyniarov, potápačov aj širokú verejnosť prebehlo v termíne 13.–15.10.2017, počas babieho leta, ktoré hoci neuveriteľne, ale opäť znovu prialo organizátorom aj účastníkom. Už VI. ročník zrazu prebiehal v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci. Príjemné slnečné lúče každého dostatočne hriali, teplota vzduchu presiahla 20 °C. Veľká spoločenská miestnosť určená k prezentáciám a menšia sála pre vystavovateľov umožnili dostatočný základ ako pre prednášajúcich aj pre návštevníkov podujatia. Občerstvenie aj tento raz bolo výnimočné ako už býva v Tisovci zvykom. Na zadnom dvore miestni jaskyniari v doobedňajších hodinách varili guláš z diviny. Účastníkov na recepcii vítal malý privítací výbor. Tam ste sa okrem zápisu a vstupeniek mohli dostať aj k príjemným suvenírom, literatúre venujúcej sa jaskyniarskej tematike – počas tohto ročníka jej bolo naozaj veľa. V malej sále vystavoval Peter Ferdinandy zbierku historických vodotesných hodiniek. Tá hádam najviac upútala najmenších návštevníkov. Zo Spoločnosti pre históriu potápania bol prítomný zástupca – 1. místopředseda HDS CZ, Miroslav Zverka.

Ešte pred oficiálnym začatím programu všetci zaspomínali na minulý ročník Zrazu speleopotápačov. Potom sa prítomní tradične odfotografovali vonku pred budovou, pod bannerom pripraveným k tejto udalosti. Následne sa približne 30 účastníkov presunulo do spoločenskej sály a o 15.30 začal oficiálny program príhovorom a privítaním všetkých hostí predsedom Ivanom Kubínim a Dušanom Hutkom (obaja z miestneho jaskyniarskeho klubu – Speleoklub Tisovec).

Prvý prezentačný blok otvoril Lukáš Vlček (Speleoklub Tisovec) s príspevkom o predpokladanom hydrologickom systéme Bobačky. Druhým blokom pokračoval o novej priepasti Mangalica, ktorá bola prezentovaná okrem slovného priblíženia aj formou dvoch krátkych filmov. Nasledoval obsiahly príspevok o histórii vodotesných hodiniek od Petra Ferdinandyho. O základnom predpoklade geologickej štruktúry Jazernej jaskyne mal odborný príspevok, ktorý bol veľmi náučne pripravený, jeden z prvých speleopotápačov na tejto lokalite – Ing. Tibor Sasvári (v súčasnosti člen Speleoklubu Tisovec). Blok prezentácií a prednášok uzatváral tradične Ján Blaho (člen Oblastnej skupiny Jána Majku) a to prvým príspevkom o nových postupoch v Borinskom krase – Riečnej jaskyni počas roku 2017, ktoré sa realizovali v spolupráci s členmi zo Speleo Bratislava. V druhom príspevku sa venoval jaskyni Teplica, ktorá sa nachádza v Tisovskom krase, a aj v tomto prípade oboznámil účastníkov s novými poznatkami z roku 2017. Pre prítomných bolo pri pohľade na veľkoformátovú predbežnú mapu jaskyne Teplica až nepredstaviteľné uveriť, ako sa predĺžila jaskyňa z pôvodnej dĺžky, čomu prispela naozaj husárskym kúskom potápačská dvojica Michal Ševeček a Zuzana Schusterová v auguste 2017. Vtedy v záverečnej časti koncového sifóna, hĺbke 17 m, sa im podarilo prehrabať cez štrkom vyplnenú a klesajúcu chodbu. Následne zaplávať ďalej do rozsiahlych nových priestorov, pričom dosiahli max. hĺbku 28 m. Po prekonaní závalu z veľkých blokov, cez ktorý museli hľadať cestu na preplávanie, sa následne vynorili na hladine veľkého jazera. Tam ale ich prieskum nekončil – Michal pokračoval objavom a prieskumom v suchej časti. Ich úspech bol korunovaný obdivom a uznaním od prítomných, ktorí skupine zloženej okolo Jána Blaha popriali ďalšie obdobne veľkolepé objavy a taktiež veľa odhodlania, aby dokončili už rozbehnuté aktivity. Večer po skončení oficiálneho programu bol venovaný diskusiám.

Počas nedele mohli najvytrvalejší záujemcovia absolvovať v nádhernom slnečnom počasí exkurzie do okolitých jaskýň v sprievode miestnych jaskyniarov.

To, že v Tisovci je vďaka tomuto podujatiu v posledných rokoch sústredené zdravé jadro speleopotápania na území SR, už asi nikomu netreba vysvetľovať. Stretnutie potápačov so speleopotápačmi a jaskyniarmi malo vždy svoju tajomnú atmosféru. Účastníci sa môžu vďaka svojej prítomnosti dozvedieť o novinkách pri exploráciách v našich podmienkach, nových postupoch, ktoré sa len skúšajú, novej modernej technike, ale tiež napríklad aj o novej metodike, a to nielen z oblasti speleopotápania. Zároveň si nové postupy môžu porovnať s históriou aj vďaka prítomnosti pamätníkov z dôb minulých, prezentačných historických blokov, či samotnou výstavou fotografií z histórie objavovania. Už teraz sa viacerí pozerajú do budúcna a premýšľajú, čím ich prekvapí nasledujúci VII. ročník zrazu Speleopotápačov a jaskyniarov v Tisovci. 

Poďakovanie patrí: členom Speloklubu Tisovec, MsKS Tisovec, SOŠ Tisovec, sponzorom, Speleoklubu Muránska Planina, za realizovanú výstavu potápačských hodiniek – Petrovi Ferdinandymu.

 

Za HDS CZ napísal: Miroslav Zverka

Popis aj na: http://www.osjm.sk/OSJM/akcie/Zraz_speleopotapacov_VI_rocnik_2017.php

Foto: © Copyright 2017 Milan Slabej, Roman Dvořák a Miroslav Zverka

Účastníci VI. Zrazu speleopotápačov Tisovec 14.10.2017  © 2017 Speleoklub Tisovec, mestský fotograf - Milan Slabej Výstava vodotesných hodiniek Počas výstavy Petra Ferdinandyho si mohli účastníci vypočuť aj bohatý výklad k histórii vývoja potápačských vodotesných  hodiniek. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPrehliadka vystavovaných hodiniek Na návštevníkov výstavy čakalo veľa zaujímavých exponátov.  Zľava: Peter Ferdinandy, Miroslav Zverka, Dušan Hutka. © 2017 Roman DvořákZ vystavovaných exponátov vodotesných hodiniek počas VI. ročníka Zrazu Spelopotápačov v Tisovci 14.10.2017. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPrehliadka kníh Na recepcii prebiehal predaj potápačskej, jaskyniarskej a inej literatúry spojenej s týmito problematikami. Peter Ferdinandy práve objavil skvost medzi vystavovanými knihami z antikvariátov. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZDebata nad knihami Peter sa pýta Lukáša Vlčeka (úplne vpravo), kde objavujú tie výborné knihy. Uprostred Roman Dvořák pri výbere správneho žánru. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZRecepcia – Zraz speleopotápačov VI. ročník Tisovec Výdaj vstupeniek a lístkov, predaj literatúry a prezentačných predmetov. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPríhovor k otvoreniu Zrazu Otvorenie VI. ročníka Zrazu Speleopotápačov v Tisovci dňa 14.10.2017. Návštevníkom sa prihovára predseda Speleoklubu Tisovec Ivan Kubíni (vľavo) a vedľa neho Dušan Hutka. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPrezentácia Prednáša Lukáš Vlček (Speleoklub Tisovec) – počas prvého príspevku. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZVodotesné hodinky Z príspevku Petra Ferdinandyho o vývoji potápačských vodotesných hodiniek. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPočas prednášok Obecenstvo v sále sa voľne obmieňalo počas prednášok a hlavného programu. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZPríspevok o Jazernej jaskyni Prednáša Tibor Sasvári o predpokladanom štruktúrno-tektonickom vývoji v oblasti periodickej vyvieračky.<br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZVyvieračka v Borinskom krase Ján Blaho prezentuje činnosť jaskyniarov a nové objavy vo vyvieračke v Borinskom krase – Riečnej jaskyni. <br />© 2017 Miroslav Zverka, HDS CZ Nové objavy v Teplici Príspevok o nových objavoch v jaskyni Teplica pri Tisovci – práve zobrazená vpravo dole pripájajúca sa nová časť v pamäťovom náčrte od Michala Ševečeka, s pokračovaním vľavo hore k novým suchým častiam. © 2017 Miroslav Zverka, HDS CZ

Zpět na hlavní výpis

Společnost pro historii potápění ČR, z.s. / The Historical Diving Society Czech Republic
Address: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, Praha 10, ZIP Code: 111 01, Czech Republic
Mobile: +420 734 119 442, E-mail: info@hdsczech.cz, www: www.hdsczech.cz

Created by © 2009 / 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign